سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
هر کس دانشش را افزود ولی زهدش را نیفزود، جز دوری از خدا نیفزوده است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]